Virka ja perhe naisen identiteetin rakentajina Suomen kirjallisuudessa 1800-luvulta 1930-luvulle

Sisältyy julkaisuun: Viran varrelta : toimihenkilö kirjoissa ja kuvissa s. 66-79
Huhtala, Liisi
1996
Viitatut tietueet
Viitatut teokset

Lue Lisää