kampen mot avsmak och leda läsarstrategier inför apart verklighetsförståelse

Ingår i publikationen: Litteratur och verklighetsförståelse : idémässiga aspekter av 1900-talets litteratur s. 30-40
Pettersson, Torsten
1999

Läs mera