Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionalisoituminen ja kanonisoituminen 1940-50-luvulla

Heikkilä-Halttunen, Päivi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia