Jakov Grot och J. L. Runeberg vänskap, översättningar och litterära kontakter mellan Finland och Ryssland 1838-1842

Sisältyy julkaisuun: Historiska och litteraturhistoriska studier. - 88 (2013), s. 81-116
Byckling, Liisa
2013
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää