Fotografiet bleknar, hon försvinner materia, begär och Gilles Deleuzes litteraturfilosofi i Henry Parlands Sönder

Wikström, Jenny
Åbo Akademi 2013
Litteraturvetenskapliga meddelanden
Referenced Records
Referenced Authors Referenced

Similar Items