Äärettömiä olioita subliimi ja groteski Leena Krohnin tuotannossa

Sisältyy julkaisuun: Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. - 52 (1999), s. 11-34
Lyytikäinen, Pirjo
1999

Lue Lisää