"Mutta ei semmoista tehty eikä sanottu" Eva Illoisen Perri-kirjojen sanonnan, kerronnan ja rakenteen tarkastelua

Sisältyy julkaisuun: Kielen kirjoa : tekstintutkimus tutuksi. - s. 22-40
Mikkola, Leena
2000

Lue Lisää