Kuolemattoman huumorin merkkiteos "Nummisuutarien" ensiesitys Oulussa 70 vuotta sitten

Sisältyy julkaisuun: Kaltio. - 1945 : 2, s. 84-86
Routasuo, Alpo
1945
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää