Edith, livet och dikten - eftertankar av en nyligen disputerad Södergranforskare

Ingår i publikationen: Horisont. - Horisont. - 1992, n:o 1, s. 70-73 39(1992) : 1, s. 70-73
Hedberg, Johan
1992
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk

Läs mera