Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995

Andersson, Håkan
Svenska litteratursällskapet i Finland 1995
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Referenced Records
Referenced Authors Referenced