Joutsen - Svanen

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja
Årsbok i inhemsk litteraturforskning