Aho, Juhani

Juhani Aho, urspr. Johannes Brofeldt f. 11.9.1861 i Lapinlax d. 8.8.1921 i Helsingfors Juhani Aho har kallats för den första professionella författaren på finskt håll. Under sin ca. fyrtio år långa karriär företrädde han flera olika litterära strömningar, från realism till naturalism och tidig modernism. Till hans roller hörde den som folklivsskildrare, naturlyriker, skarp polemiker, skildrare av den nya teknologins brott mot idyllen, reseskribent och författare till brett upplagda historiska romaner. Hans tidiga modernistiska kortroman Yksin (1890, Ensam, översatt till svenska 1891), väckte upprörda känslor i samtiden med sina skildringar ur bordellmiljö. Aho förnyade även den finska novellgenren genom att utveckla en ny typ av noveller som han kallade spånor (fi. ”lastuja”). Han var också en förnyare som finsk dagstidningsskribent. Tack vare sina många arbetsuppgifter blev Aho även en betydelsefull påverkare inom kulturpolitiken.
Juhani Aho, alk. Johannes Brofeldt s. 11.9.1861 Lapinlahdella k. 8.8.1921 Helsingissä Juhani Ahoa on sanottu Suomen ensimmäiseksi ammattikirjailijaksi. Noin nelikymmenvuotisen uransa aikana hän ehti edustaa monia kirjallisia suuntauksia realismista naturalismiin ja varhaiseen modernismiin. Hän oli ns. kansankuvaaja, luonnonlyyrikko, terävä poleemikko, idylliä murtavan uuden teknologian tarkkailija, matkakirjojen tekijä ja laajojen historiallisten romaanien kirjoittaja. Varhaista modernismia edustava pienoisromaani Yksin (1890) herätti bordellikohtauksineen paheksuntaa. Aho uudisti suomalaista novellia kehittämällä uudenlaisen novellityypin, jota hän kutsui lastuksi. Sanomalehtityössään Aho vei eteenpäin suomalaista sanomalehtikirjoittamista. Monien työtehtävien vuoksi Ahosta tuli merkittävä kulttuuripoliittinen vaikuttaja.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501051017
Kirjat
lisää teoksia...
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää