Gottlund, Carl Axel

f. 24.2.1769 i Strömfors d. 20.4.1875 i Helsingfors Vid mitten av 1800-talet var Carl Axel Gottlund en pionjär inom finskhetsrörelsen, tidningsman, insamlare av den folkliga traditionen och lektor i finska språket. Hans litterära produktion präglades av en romantisk föreställning om finländarnas mytologiska guldålder samt av en tidigare upplysningsanda. I strävan att utveckla det finska språket understödde Gottlund Savolax-dialekterna. Som det mest centrala verket i hans produktion ses dikteposet Otava, som utkom i två delar åren 1828-1832 och fick kritik för att det innehöll Savolax-dialektala drag. Senast då det finska nationaleposet Kalevala utgavs år 1835, fick Otava ändå ge avkall på den position som nationellt betydande verk som Gottlund hade siktat på då han skrev eposet.
s. 24.2.1796 Ruotsinpyhtäällä k. 20.4.1875 Helsingissä Carl Axel Gottlund oli 1800-luvun puolivälin johtavia suomalaisuuden pioneereja, lehtimies, kansanperinteen kerääjä ja suomen kielen lehtori. Hänen tuotantoonsa vaikuttivat romanttinen käsitys suomalaisten mytologisesta kulta-ajasta sekä varhaisempi valistusajattelu. Suomen kielen kehittämisessä Gottlund kannatti savolaismurteita. Gottlundin pääteoksena voidaan pitää kahdessa osassa vuosina 1828‒1832 ilmestynyttä runoeeposta Otava, jota kritisoitiin savolaismurteisuutensa vuoksi. Viimeistään Kalevalan ilmestyminen vuonna 1835 syrjäytti Otavan siltä kansallisen merkkiteoksen paikalta, jollaiseksi Gottlund oli sitä suunnitellut.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501051022
Kirjat
Viitteet