Ahlqvist, August

August Ahlqvist A. Oksanen f. 7.8.1826 i Kuopio d. 20.11.1889 i Helsingfors August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och litteraturen samt rektor vid Helsingfors universitet. Ahlqvist hade en stor och mångsidig betydelse för det finska språkets och den finska kulturens utveckling under 1840-1880-talen. Många av de texter han publicerade under namnet A. Oksanen är de första i sin genre på det finska språket. Han gav t.ex. ut den första sonetten, konstballaden, landsskapssången, promotionsdikten och reseskildringen på finska. De mest kända av Oksanens texter är landskapssången ”Savolaisen laulu” (”Savolaxarens sång”), balladen ”Koskenlaskijan morsiamet” (”Forsfararens brudar”) samt ”Sotamarssi” (”Krigsmarsch”), skriven till minne av slaget vid Porrassalmi. Ahlqvist har ändå gått till litteraturhistorien framför allt som Aleksis Kivis stränga kritiker.
August Ahlqvist A. Oksanen s. 7.8.1826 Kuopiossa k. 20.11.1889 Helsingissä August Ahlqvist tunnetaan paitsi runoilijana ja kriitikkona myös kääntäjänä, suomen kielen ja kirjallisuuden professorina sekä Helsingin yliopiston rehtorina. Ahlqvistin merkitys suomen kielen ja kulttuurin edistäjänä 1840–1880 -luvuilla ulottuu laajalle. Monet A. Oksasen nimellä julkaistuista teksteistä olivat suomenkielellä lajinsa ensimmäisiä. Hän julkaisi mm. ensimmäisen suomenkielisen sonetin, taideballadin, maakuntalaulun, promootiorunon ja matkakirjan. Oksasen teksteistä tunnetuimpia ovat maakuntalaulu ”Savolaisen laulu”, balladi ”Koskenlaskijan morsiamet” sekä Porrassalmen taistelun muistoksi kirjoitettu ”Sotamarssi”. Ahlqvist on kuitenkin jäänyt kirjallisuudenhistoriaan ennen kaikkea Aleksis Kiven ankarana kriitikkona.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501051019
Kirjat
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää