Hahnsson, Theodolinda

Theodolinda Hahnsson, eg. Sofia Theodolinda Hahnsson, senare Yrjö-Koskinen, f. Limón f. 1.2.1838 i Tyrvis d. 20.4.1919 i Helsingfors Theodolinda Hahnsson var den första kvinnliga författaren som skrev på finska. Hahnsson bidrog med sin produktion framför allt till novellgenrens utveckling. I hennes produktion ingår dikter, noveller, romaner och dramatik. Hennes verk som tillkom under 1860-talet representerar en romantisk, kristligt färgad idealism och bottnar i den fennomanska ideologin. Kvinnans starka roll i familjen och familjens ställning i samhället betonas särskilt starkt i Hahnssons texter. I den sena produktionen syns även starkare realistiska drag. Exempelvis romanen Huutolaiset, två flickors och sockenbarns berättelse, tar upp aktuella samhälleliga problem.
Theodolinda Hahnsson, oik. Sofia Theodolinda Hahnsson, myöhemmin Yrjö-Koskinen, os. Limón s. 1.2.1838 Tyrväällä k. 20.4.1919 Helsingissä Theodolinda Hahnsson oli ensimmäinen suomen kielellä kirjoittanut naiskirjailija ja novellilajin kehittäjä. Hänen tuotantonsa sisältää runoja, novelleja, romaaneja ja näytelmiä. Kirjailijan 1860-luvulla kirjoitetut teokset edustavat romanttista, kristillissävytteistä idealismia ja rakentuvat fennomanian aatteen pohjalle. Erityisesti naisen vahva rooli perheessä ja perheen asema yhteiskunnassa korostuvat hänen teksteissään. Myöhäistuotannossa esiintyy myös vahvempi realistinen painotus. Esimerkiksi romaani Huutolaiset (1887), kahden huutolaistytön tarina, käsittelee yhteiskunnallisesti ajankohtaista ongelmaa.
Kansallisbiografia
URN:NBN:fi-fe201501091097
Kirjat
Viitteet

Lue Lisää