Kilpi, Volter

Volter Kilpi, fram till år 1886 Volter Adalbert Ericsson f. 12.12.1874 i Gustavs d. 13.6.1939 i Åbo Volter Kilpis karriär kan delas in i två olika faser. Mellan faserna ligger en trettio år lång tystnad. I sin ungdomsproduktion framträder Kilpi som nyromantisk och nietzscheansk författare, i enlighet med tidens litterära mode. Den tidiga produktionen väckte uppseende med sitt utsmyckade och estetiserande patos. Dessa verk innebär också en höjdpunkt för den litterära symbolismen i finsk litteratur. Den senare fasen i författarskapet inleddes år 1933. Under denna period utgav Kilpi i snabb takt sina kändaste verk Alastalon salissa I-II (sv. I salen på Alastalo) från 1933, Pitäjän pienempiä (sv. De mindre i socknen) från 1934 och Kirkolle (sv. Till kyrkan) från 1937, om vilka han använde samlingsnamnet Saaristosarja (sv. Skärgårdsserien). Ett karakteristiskt drag i serien är en säregen, långsamt framskridande språklig framställning med långa meningar. Alastalon salissa (I salen på Alastalo) har lyfts fram som ett betydande verk för den moderna finska romankonsten. Som förnyare av romangenren har Kilpi även jämförts med James Joyce och Marcel Proust.
Volter Kilpi, vuoteen 1886 Volter Adalbert Ericsson s. 12.12.1874 Kustavissa k. 13.6.1939 Turussa Volter Kilven ura jakautuu kahteen kauteen, joiden välillä on kolmenkymmenen vuoden hiljaisuus. Nuoruudentuotannossaan hän oli aikansa kirjallisen muodin mukaisesti uusromanttinen ja nietzscheläinen kirjailija, joka herätti huomiota teostensa koristeellisella ja estetisoivalla paatoksella. Varhaiskauteen kuuluvissa teoksissa huipentuu suomalaisen kirjallisuuden symbolismi. Kilven tuotannon myöhäiskausi alkoi 1933. Hän julkaisi nopeaan tahtiin tuotantonsa tunnetuimmat teokset Alastalon salissa I-II (1933), Pitäjän pienempiä (1934) ja Kirkolle (1937), joita hän kutsui yhteisnimellä Saaristosarja. Sarjan tunnusmerkillinen piirre oli omintakeinen, verkkaisen pitkävirkkeinen kieli. Alastalon salissa on nostettu suomalaisen modernin romaanin merkkiteokseksi, ja romaanin uudistajana Kilpeä on verrattu James Joyceen ja Marcel Proustiin.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501091103
Kirjat
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää