Krohn, Julius

Julius Krohn, som diktare Suonio f. 19.4.1835 i Viborg d. 28.8.1888 i Viborg Julius Krohn har blivit känd som förkämpe för finskheten under 1800-talet. Han var verksam som diktare, professor i finska språket och litteraturen, översättare och tidningsman. Han bidrog till att jämförelsen mellan tidiga versioner av en berättelse blev en etablerad metod i folkdiktningsforskningen, och fick av den anledningen även internationellt erkännande. Krohn utgav själv under namnet Suonio allegoriska sagor, fosterländska dikter och kärlekslyrik. I produktionen ingår också dikter för barn, psalmer och kärleksdikter skrivna till hans hustru, Emma Krohn, efter hennes död. Julius Krohn språkgranskade även Aleksis Kivis klassiska verk Sju bröder och understödde Kivi ekonomiskt, även om de två männen skildes åt i sin syn på diktning, något som kom till uttryck i Kivis sätt att beteckna sin beskyddare som ”lallaa-runoilija” (sv. ung. ”tralala-diktare”).
Julius Krohn, runoilijana Suonio s. 19.4.1835 Viipurissa k. 28.8.1888 Viipurissa Julius Krohn oli 1800-luvun suomalaisuustaistelija, joka toimi runoilijana, suomen kielen ja kirjallisuuden professorina, suomentajana ja lehtimiehenä. Hän oli kansainvälistäkin arvostusta saanut tutkija, joka vakiinnutti kansanrunouden tutkimukseen ensimmäisen tarinaversioiden vertailuun perustuvan metodin. Krohn julkaisi vertauskuvallisia satuja, isänmaallisia runoja sekä lemmenlyriikkaa nimimerkillä Suonio. Tuotantoon kuuli myös lastenrunoja, virsiä sekä joukko rakkausrunoja, jotka runoilija kirjoitti kuolleelle vaimolleen, Emma Krohnille. Krohn toimi myös Seitsemän veljeksen kielentarkastajana ja Aleksis Kiven taloudellisena tukijana, vaikka miesten erilainen runouskäsitys näkyikin suivaantuneen Kiven tavassa nimittää suojelijaansa ”lallaa”-runoilijaksi.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501091106
Kirjat
Viitteet

Lue Lisää