Lassila, Maiju

Maiju Lassila urspr. Algoth Tietäväinen även Algoth Untola, Irmari Rantamala, J. I. Vatanen d. 28.11.1868 i Tohmajärvi d. 21.5.1918 i Helsingfors Maiju Lassila är en av den finska litteraturens färgstarkaste författargestalter under det tidiga 1900-talet. I hans produktion ingår såväl komiska folklustspel som samhällsengagerade och självbiografiska verk. Under det kvinnliga författarnamnet Maiju Lassila utgavs 20 verk, av vilka det kändaste är lustspelet Tulitikkuja lainaamassa (sv. Låna tändstickor) från 1910. Harhama (sv. En chimär) och Martva, som båda utgavs 1909 under namnet Irmari Rantamala, är löst självbiografiska. I Harhama skildras allegoriskt kampen mellan ont och gott, och verket har beskrivits som en finsk motsvarighet till Faust samt som en variant av Dantes Divina Commedia och John Miltons Det förlorade paradiset (Paradise lost). Den samhällskritiska torparskildringen Avuttomia (sv. Hjälplösa), utgiven år 1913 under namnet J.I. Vatanen, gjorde författaren och journalisten Rantamala till en symbol för den röda makten. Författaren dog som fånge efter det finska inbördeskriget år 1918, på vägen till avrättningsplatsen.
Maiju Lassila, alk. Algoth Tietäväinen, myös Algoth Untola, Irmari Rantamala, J. I. Vatanen s. 28.11.1868 Tohmajärvellä k. 21.5.1918 Helsingissä Maiju Lassila on yksi 1900-luvun alun värikkäimpiä kirjailijahahmoja, jonka tuotantoon kuuluu niin koomisia kansannäytelmiä kuin yhteiskunnallisia ja omaelämäkerrallisia teoksia. Maiju Lassilan kirjailijanimellä on julkaistu 20 teosta, joista tunnetuin on huvinäytelmä Tulitikkuja lainaamassa (1910). Irmari Rantamalan nimellä julkaistut Harhama ja Martva (molemmat 1909) ovat väljästi omaelämäkerrallisia. Harhama kuvaa allegorisesti hyvän ja pahan välistä taistelua, ja teosta on kutsuttu suomalaiseksi Faustiksi sekä Danten Divina Commedian ja John Miltonin Kadotetun paratiisin muunnokseksi. J.I. Vatasen nimellä on julkaistu yhteiskuntakriittinen torpparikuvaus Avuttomia (1913). Rantamalasta tuli kirjailijana ja lehtimiehenä punaisen vallan symboli, ja kirjailija kuoli matkalla teloituspaikalle vuonna 1918.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501091108
Kirjat
lisää teoksia...
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää