Nervander, Johan Jakob

Johan Jakob Nervander f. 23.2.1805 i Nystad d. 15.3.1848 i Helsingfors Johan Jakob Nervander var finländsk diktare, fysiker och meteorolog, samt en nyckelfigur i Lördagssällskapet. Hans inflytande inom den finländska kultureliten var som störst på 1820-40-talen. Fast den vetenskapliga forskningen krävde största delen av Nervanders uppmärksamhet, drogs han också till diktandet. Nervanders viktigaste verk som poet är Jephtas Bok, En Minnes-Sång i Israel, som belönades med Svenska Akademiens andra pris år 1832 och trycktes åtta år senare. Nervanders lyrik var formmässigt slipad. Till innehåll och stämning varierade dikterna kraftig, från starka känslouttryck och fritt flygande fantasi till melankoli och inbundenhet.
Johan Jakob Nervander s. 23.2.1805 Uudessakaupungissa k. 15.3.1848 Helsingissä Johan Jakob Nervander oli suomalainen runoilija, fyysikko ja meteorologi sekä Lauantaiseuran avainhahmo. Hänen vaikutuksensa suomalaiseen sivistyselämään oli suurimmillaan 1820‒1840 -luvuilla. Vaikka tieteellinen tutkimus vaati Nervanderin päähuomion, hän tunsi myös luontaista kiinnostusta runoilijan työtä kohtaan. Nervanderin merkittävin runoteos on Jephtas Bok, En Minnes-Sång i Israel, joka voitti Ruotsin akatemian toisen palkinnon 1832 ja joka painettiin kahdeksan vuotta myöhemmin. Nervanderin lyriikka oli muodoltaan hiottua. Sisällöltään ja tunnelmaltaan runojen sävy vaihteli voimakkaasta tunneilmaisusta ja mielikuvituksen lennosta melankoliaan ja sisäänpäin kääntyneisyyteen.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501091114
Books
Viitteet

Similar Items