Gummerus, Karl Jakob

Karl Jakob Gummerus f. 13.4.1840 i Karleby d. 20.3.1898 i Helsingfors Karl Jakob Gummerus var en av de mest lästa finskspråkiga författarna under 1860- och 1870-talen, och samtidigt verksam som framgångsrik förläggare. Förlaget K.J. Gummerus, som han grundade tillsammans med sin hustru Gustava, gav i tidens folkbildande anda ut finskspråkig litteratur. Det första utgivna verket på förlaget var Gummerus egna Ylhäiset ja alhaiset (sv. Hög och låg), som baserade sig på texter utgivna som följetonger i tidningar. Detta verk som gavs ut år 1870 kan ses som den första romanen skriven på finska, även om Aleksis Kivis Sju bröder (Seitsemän veljestä) utgavs samma år. Gummerus övriga litterära produktion bestod av det han själv kallade ”uuteloita”. Det var alltså fråga om noveller, en ny litterär genre i tiden.
Karl Jakob Gummerus s. 13.4.1840 Kokkolassa k. 20.3.1898 Helsingissä Karl Jakob Gummerus oli yksi 1860- ja 1870-lukujen luetuimpia suomenkielisiä kirjailijoita, joka toimi samalla menestyksekkäästi kustantajana. Vaimo Gustavan kanssa perustettu K. J. Gummerus Oy julkaisi ajan kansanvalistushengessä kirjallisuutta suomen kielellä. Kustantamon ensimmäinen julkaisu oli Gummeruksen oma teos Ylhäiset ja alhaiset, joka perustui jatkokertomuksina lehdissä julkaistuihin teksteihin. Vuonna 1870 ilmestynyttä teosta voidaan pitää ensimmäisenä suomenkielisenä romaanina, vaikka samana vuonna julkaistiin myös Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Gummeruksen muu tuotanto koostui pääosin ”uuteloista”, kuten kirjailija nimitti uutta kirjallisuuden lajia, novellia.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501091096
Kirjat

Lue Lisää