Lagervall, Jakob Fredrik

Jakob Fredrik Lagervall urspr. Oxeman f. 19.7.1787 i Kontiolahti (Kontiolax) d. 7.11.1865 i Helsingfors Jakob Fredrik Lagervall har gått till historien framför allt som pionjärförfattare till finskspråkiga dramer. Lagervall var litterärt aktiv särskilt under 1830- och 1840-talen, och är främst känd som dramatiker men skrev även en del poesi och prosa. De flesta av hans dramer är religiöst färgade samt skrivna i versform och på runometer (det versmått som används i Finlands nationalepos Kalevala). Det kändaste av hans dramer är Ruunulinna (sv. Kronoborgen) från år 1834, en finsk version av William Shakespeares klassiska pjäs Macbeth. Detta drama är också den första tragedin skriven på det finska språket. Trots att Lagervall var övertygad fennoman, skrev han både på svenska och finska.
Jakob Fredrik Lagervall, alk. Oxeman s. 19.7.1787 Kontiolahdella k. 7.11.1865 Helsingissä Jakob Fredrik Lagervall tunnetaan erityisesti suomenkielisen draaman pioneerina. Hänen kirjallisesti aktiivinen kautensa sijoittuu 1830- ja 1840-luvuille. Vaikka Lagervall on jäänyt historiaan nimenomaan draamakirjailijana, hän kirjoitti myös runoutta ja proosaa. Useimmat hänen draamoistaan ovat uskonnollissävytteisiä, runomuotoon kirjoitettuja näytelmiä, joissa käytetään myös kansalliseepos Kalevalasta tuttua kalevalamittaa. Lagervallin tunnetuin näytelmä on Ruunulinna (1834), suomalainen mukaelma William Shakespearen klassikkonäytelmästä Macbeth. Näytelmä on ensimmäinen suomenkielinen tragedia. Vaikka Lagervall oli vakaumuksellinen fennomaani, hän kirjoitti sekä ruotsiksi että suomeksi.
Kansallisbiografia
URN:NBN:fi-fe201501091107
Kirjat

Lue Lisää