Lönnrot, Elias

Elias Lönnrot f. 9.4.1802 i Sammatti d. 19.3.1884 i Sammatti Elias Lönnrot är, vid sidan om Mikael Agricola, en av det finska skriftspråkets fäder. Lönnrot är skaparen av Finlands nationalepos Kalevala samt Kanteletar, en samling lyriska dikter. Den standardversion av Kalevala som är i bruk idag, dvs. den nya Kalevala, gavs ut år 1849 i en av Lönnrot bearbetad och redigerad upplaga. I denna upplaga inkluderades också material som hade samlats in av andra än Lönnrot själv. Kanteletar taikka Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirsiä utgavs i tre delar år 1840. Lönnrot gav även ut ordspråk, gåtor och besvärjelsedikter. Han översatte konstpoesi till finska, allt ifrån Homeros till Runeberg och förnyade även finskan som redaktör för flera ordböcker, bland annat en finsk-svensk ordbok. Därtill var han verksam som tidningsman och läkare, samt kunnig inom folkmedicinens område. Hans verk Flora Fennica ger anvisningar om användningen av nyttoväxter och naturläkemedel.
Elias Lönnrot s. 9.4.1802 Sammatissa k. 19.3.1884 Sammatissa Elias Lönnrot on suomen kirjakielen toinen isä Mikael Agricolan rinnalla. Lönnrot loi Suomen kansalliseepoksen Kalevalan sekä Kantelettaren. Nykyisin käytössä oleva standardi-Kalevala eli Uusi Kalevala syntyi Lönnrotin muokkaamana ja toimittamana painoksena 1849, jolloin siihen lisättiin myös muiden kerääjien kokoamaa aineistoa. Kanteletar taikka Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirsiä ilmestyi kolmena kirjana vuonna 1840. Lönnrot julkaisi myös sananlaskuja, arvoituksia ja loitsurunoja. Hän suomensi taiderunoutta Homeroksesta Runebergiin ja uudisti suomen kieltä toimittamalla useita sanakirjoja, muun muassa Suomalais-Ruotsalaisen sanakirjan. Lisäksi hän toimi lehtimiehenä, lääkärinä ja kansanparantajana, jonka Flora Fennica -teokseen (1860) on painettu kasvien hyötykäyttöä ja rohtolääkintää koskevia ohjeita.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe201501091113
Books
Viitteet
More references...

Similar Items