Wecksell, Josef Julius

f. 19.3.1838 i Åbo, d. 9.8.1907 i Helsingfors. J.J. Wecksell har gått till litteraturhistorien som poet och dramatiker, bitvis överraskande modern för sin tid. Hans svenskspråkiga diktarbana inleddes kring år 1860 men blev kortvarig pga. psykisk sjukdom. I grunden förblev Wecksell romantisk idealist men vacklar ändå i sin litterära produktion mellan det konventionella och det överraskande moderna och personliga. Motsättningen mellan verklighet och ideal (som framstår som ouppnåeliga) är ett återkommande tema i hans verk. Till hans betydelse bidrar framför allt sorgespelet Daniel Hjort (1862, tryckt 1863), som setts som det främsta historiska dramat i finländsk 1800-talsdramatik, och några av hans dikter som bryter mot konventionerna i den samtida poesin, särskilt dikten På moln stod du (1863), som har antagits vara skriven i Bonn, då Wecksell redan var psykiskt sjuk.
J.J. Wecksell s. 19.3.1838 Turussa k. 9.8.1907 Helsingissä J.J. Wecksell näyttäytyy kirjallisuudenhistoriassa aikaansa nähden paikoitellen yllättävän modernina ruotsinkielisenä runoilijana sekä näytelmäkirjailijana. Hänen vuoden 1860 tienoilla alkanut kirjailijanuransa jäi kuitenkin lyhyeksi psyykkisen sairauden vuoksi. Wecksellin tuotanto pohjautuu romanttiseen idealismiin, mutta hänen teoksensa liikkuvat kuitenkin konventionaalisen ja modernin, yleisen ja henkilökohtaisen, välimaastossa. Myös ristiriita todellisuuden ja saavuttamattomilta vaikuttavien ihanteiden välillä on toistuva teema hänen tuotannossaan. Wecksellin kirjallisuushistoriallinen merkitys näkyy erityisesti murhenäytelmässä Daniel Hjorth (1862), jota on pidetty suomalaisen 1800-luvun näytelmäkirjallisuuden merkittävimpänä historiallisena draamana. Keskeisiä ovat myös muutamat hänen runoistaan, jotka murtavat ajan lyyrisiä konventioita, erityisesti runo ”Pilven päällä seisoit” (”På moln stod du”, 1863), jonka Wecksellin on väitetty kirjoittaneen vuonna 1863 Bonnissa, kun hänen sairautensa oli jo puhjennut.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529470
Kirjat
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää