Tavaststjerna, Karl August

f. 13.5.1860 i S:t Michel, d. 30.3.1898 i Björneborg. K.A. Tavaststjerna är en av de tidigaste realistiska och moderna författarna i Finland, särskilt i den finlandssvenska litteraturen. I hans produktion, som tillkom under 1880- och 1890-talen, ifrågasätts konventionell idealism och nationalism mot bakgrund av en mörkare, mera desillusionerad skildring av den finländska verkligheten och av mänsklig falskhet. Återkommande ideal i hans verk är den fria tanken och ett kompromisslöst konstnärsliv och världsmedborgarskap, som kontrasteras mot tristessen i ett slutet och inskränkt Finland. Till hans mest betydande verk hör romanerna Barndomsvänner. Ett nutidsöde (1886) samt Hårda tider. Berättelse från Finlands sista nödår (1891), men i produktionen ingår även lyrik och dramatik. Tavaststjerna har också uppfattats som den första finlandssvenska författaren, dvs. en författare vars verk ger uttryck för känslan att som svenskspråkig i Finland tillhöra en minoritet.
s. 13.5.1860 Mikkelissä k. 30.3.1898 Porissa K.A. Tavaststjerna on suomalaisen modernin kirjallisuuden varhaisimpia realistisia kirjailijoita, ennen kaikkea suomenruotsalaisten kirjailijoiden keskuudessa. Hänen 1880- ja 1890-luvuilla syntyneessä tuotannossaan kyseenalaistuvat kansankuvauksen idealismi ja nationalismi. Teosten taustana on tummasävyinen ja pessimistinen käsitys suomalaisesta todellisuudesta ja ihmisten valheellisuudesta. Toistuvasti esiintyviä ihanteita kirjailijan tuotannossa ovat ajattelun vapaus, taiteilijanelämän tinkimättömyys sekä maailmankansalaisuus, joiden vastakohtana on Suomen sisäänpäin kääntynyt, rajoittunut ja synkkä ilmapiiri. Tavaststjernan merkittävimpiin teoksiin kuuluvat hänen romaaninsa Lapsuudenystävät (Barndomsvänner, 1886) sekä Kovina aikoina (Hårda tider, 1891). Tuotantoon sisältyy myös lyriikkaa ja näytelmäkirjallisuutta. Tavaststjernaa on lisäksi pidetty ensimmäisenä suomenruotsalaisena kirjailijana eli kirjailijana, joka kuvaa tuotannossaan Suomen ruotsinkielisen vähemmistön tuntoja ja kokemuksia.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529471
Kirjat
lisää teoksia...
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää