Cygnæus, Fredrik

f. 1.4.1807 i Tavastehus 7.2.1881 i Helsingfors Fredrik Cygnæus främjade konst- och kulturlivets utveckling i Finland och företrädde en för sin tid ovanligt modern litteratursyn. Cygnæus framstår redan på 1830-talet som en betydande finländsk, svenskspråkig kulturpersonlighet och förespråkare för den romantiska idealismen och estetiken. Sin förmåga till insiktsfull litteraturanalys utvecklade han exempelvis i sin bok Om Fänrik Ståls sägner. Betraktelser (1861), om nationalskalden J.L. Runebergs fosterländska dikter. Cygnæus egna insatser som poet och dramatiker blev små. Men han hade desto större betydelse som framträdande litteraturkritiker, uppskattad föreläsare och talare samt dominerande gestalt i olika konstnärliga och kulturella projekt och institutioner, liksom i universitetsvärlden där han var verksam som professor i estetik.
s. 1.4.1807 Hämeenlinnassa k. 7.2.1881 Helsingissä Fredrik Cygnæus edisti taide- ja kulttuurielämän kehitystä Suomessa ja edusti ajassaan harvinaisen modernia käsitystä kirjallisuudesta. Cygnæus näyttäytyy jo 1830-luvulla merkittävänä suomalaisena ruotsinkielisenä kulttuuripersoonana sekä romanttisen idealismin ja estetiikan puolestapuhujana. Hän osoitti oivaltavaa kirjallisuuden analysointikykyään esimerkiksi kirjassaan Om Fänrik Ståls sägner. Betraktelser (1861), joka käsittelee J.L. Runebergin isänmaallisia runoja. Cygnæuksen oma panos runoilijana ja näytelmäkirjailijana jäi vaatimattomaksi. Sitä suurempi oli hänen merkityksensä etevänä kirjallisuuskriitikkona, luennoitsijana ja keskeisenä vaikuttajana erilaisissa kulttuuriprojekteissa ja -instituutioissa, myös akateemisessa maailmassa, jossa hän toimi estetiikan professorina.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529473
Kirjat
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää