Westermarck, Helena

f. 20.11.1857 i Helsingfors, d. 6.4.1938 i Helsingfors. Helena Westermarck var en kvinnomedveten finlandssvensk författare och skribent, även känd som bildkonstnär och förkämpe för kvinnans rättigheter. Westermarcks litterära produktion tillkom från 1890-talet och några decennier framåt. Realismen utgör ett ideal för produktionen som också karakteriseras av frihetstematik och ett samhällsengagerat perspektiv. Därtill utvecklar Westermarck ett allt mera konsekvent kvinnomedvetet perspektiv i sitt skrivande, exempelvis i romantrilogin Tecken och minnesskrift från adertonhundratalet (1900-1911). I de litterära texterna ställs livskraftiga och upproriska yrkeskvinnor emot mera traditionella och mindre framgångsrika kvinnogestalter. Av speciell betydelse i Westermarcks livsverk är hennes bidrag till den finländska kvinnohistorien, t.ex. biografier över betydelsefulla kvinnor så som författarna Fredrika Runeberg och Adelaïde Ehrnrooth, samt Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel.
s. 20.11.1857 Helsingissä k. 6.4.1938 Helsingissä Helena Westermarck oli naistietoinen suomenruotsalainen kirjailija ja lehtinainen, myös tunnettu kuvataiteilijana sekä naisasian edistäjänä. Westermarckin kirjallinen tuotanto syntyi 1890-luvulta lähtien muutaman vuosikymmenen aikana. Tuotannolle ominaista on realismin ihanne, vapaustematiikka sekä yhteiskunnallisesti kantaaottava asenne. Teksteissään Westermarck kehitti lisäksi yhä johdonmukaisempaa naistietoisuutta, esimerkiksi romaanitrilogiassaan Tecken och minnesskrift från adertonhundratalet (1900‒1911). Hänen teoksissa elinvoimaiset, kapinalliset ammattinaiset ja perinteiset, elämässään vähemmän menestyneet naiset asetetaan vastakkain. Erityisen merkittävää Westermarckin kirjallisessa työssä ovat hänen naisten historiaa luotaavat teoksensa, esimerkiksi elämäkerrat Suomen historian merkittävistä naisista kuten Fredrika Runebergistä, kirjailija Adelaïde Ehrnroothista tai Suomen ensimmäisestä naislääkäristä, Rosina Heikelistä.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529476
Kirjat
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää