Parland, Henry

f. 29.7.1908 i Viborg, d. 10.11.1930 i Kaunas, Litauen Henry Parland har gått till litteraturhistorien som modernistisk författare och litterärt underbarn. Han debuterade som lyriker vid slutet av 1920-talet men hans författarbana avbröts snart av hans tidiga död. Parland var influerad av moderna strömningar så som den ryska futurismen och dadaismen. Moderna fenomen, t.ex. samtidens film och annan populärkultur, motorfordon och storstadslivet har också en framträdande roll i hans verk. Stilmässigt är iakttagande ”nysaklig” skildring av verkligheten och en fragmenterad skildring av t.ex. personer, typiska för Parland. I produktionen, som till stor del är postumt utgiven, ingår förutom lyrik den förvånansvärt moderna romanen Sönder (1929-1930) samt essäer och kortprosa. Tidigt påverkad av den ryska formalismen som starkt betonade det specifikt litterära i skönlitteraturen, företrädde han också en för sin tid ovanligt modern konstuppfattning. Parlands verk upplevs fortfarande som fräscha och moderna av dagens läsare och har översatts till andra språk långt efter författarens levnadstid.
s. 29.7.1908 Viipurissa k. 10.11.1930 Kaunasissa, Liettuassa Henry Parland esiintyy kirjallisuudenhistoriassa modernistisena kirjailijana sekä kirjallisena ihmelapsena. Hän debytoi lyyrikkona 1920-luvun loppupuolella, mutta kirjailijanura jäi lyhyeksi varhaisen kuoleman tähden. Parlandiin vaikuttivat modernit virtaukset kuten venäläinen futurismi ja dadaismi. Modernit ilmiöt, esimerkiksi ajan elokuvat ja muu populaarikulttuuri, moottoriajoneuvot ja suurkaupunkien elämä, olivat tärkeässä osassa Parlandin teoksissa. Tyylillisesti hänelle on ominaista tarkkaileva, ”uusasiallinen” todellisuuden kuvaus ja fragmentaarinen henkilökuvaus. Pääosin postuumisti ilmestyneeseen tuotantoon kuuluu lyriikan lisäksi ajassaan edistyksellinen, moderni romaani Rikki (Sönder 1929-30) sekä esseitä ja lyhytproosaa. Parlandiin vaikutti varhaisessa vaiheessa venäläinen formalismi, mikä näkyy tavassa, jolla hän painotti vahvasti kaunokirjallisuudelle ominaista ilmaisua (”kirjallisuudellisuutta”) ja edusti täten yllättävän modernia taidekäsitystä. Parlandin tuotanto koetaan tämän päivän lukijoidenkin keskuudessa raikkaan modernina, ja hänen teoksiaan on käännetty eri kielille vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529477
Kirjat
Viitteet
lisää viitteitä...

Lue Lisää