Franzén, Frans Mikael

Franz Michael Franzén f. 9.2.1772 i Uleåborg d. 14.8.1847 i Säbrå, Härnösand, Sverige Frans Michael Franzén är den första utpräglade förromantikern i den finländska litteraturen och har gått till historien även som begåvad akademiker, biskop och tidningsman.</p> Franzén var produktiv som svenskspråkig diktare från det sena 1700-talet till de första decennierna av 1800-talet. Det förromantiska i produktionen tar sig uttryck i ett mera personligt och tidvis yvigt uttryck i jämförelse med tidigare diktning, samt i en idealisering av det äkta och naturliga framom det konstlade eller konstnärliga. Han är även en föregångare i skandinavismen vilket syns bl.a. i en idealisering av den nordiska naturen, t.ex. i hans dikt ”Sång öfver Grefve Gustaf Philip Creutz” (1797), hyllningsdikten till den tidigare diktarkollegan. För denna dikt belönades Franzén med Svenska Akademiens pris. Franzén går under sin diktarbana igenom olika litterära faser och i produktionen ingår allt ifrån psalmer till tillfällesdikter och dryckesvisor. Ofta skildrar Franzén ett idylliskt familje- och hemmaliv mot fonden av en orolig värld, och i dikterna framträder en ny syn på barnet samt ett nytt borgerligt kvinnoideal.
Franz Michael Franzén s. 9.2.1772 Oulussa k. 14.8.1847 Säbråssa, Härnösandissa, Ruotsissa Frans Michael Franzén on ensimmäinen varsinainen varhaisromantikko suomalaisessa kirjallisuudessa. Hän oli aktiivinen ruotsinkielinen runoilija, jonka tuotanto ulottuu myöhäiseltä 1700-luvulta 1800-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin. Franzén muistetaan myös lahjakkaana akateemikkona, piispana ja lehtimiehenä. Runotuotannon varhaisromanttisuus näkyy hänen persoonallisessa, ajoittain prameassa tyylissään, joka poikkeaa aiemmasta runoudesta. Hänen lyriikalleen tyypillistä on aitouden ja luonnollisuuden ihannointi sekä näiden asettaminen keinotekoisen ja taiteellisen edelle. Franzén oli myös edelläkävijä skandinavistina, mikä näkyy pohjoisen luonnon ihannoivassa kuvauksessa. Esimerkkinä voidaan mainita runo ”Laulu Gustaf Philip Creutzista” (”Sång öfver Grefve Gustaf Philip Creutz”, 1797), joka on kirjoitettu vanhemman runoilijakollegan kunniaksi. Franzén palkittiin runon johdosta Ruotsin akatemian palkinnolla. Franzénin kirjailijanurassa voi nähdä monia eri vaiheita ja hänen tuotantoonsa kuuluu teoksia virsistä tilapäisrunoihin ja juomalauluihin. Usein hän kuvaa idyllistä perhe- ja kotielämää kontrastina levottomalle ulkomaailmalle. Runoissa esiintyy myös uudenlainen käsitys lapsesta sekä uusi porvarillinen naisihanne.
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529478
Kirjat
Viitteet

Lue Lisää