Choræus, Michael

f. 15.3.1774 i Vörå d. 3.6.1806 i Stockholm, Sverige Michael Choræus har gått till historien som sen upplysningstida finländsk diktare. Han publicerade sina litterära verk kring år 1800, vid sidan om sin akademiska och teologiska bana. I fråga om stil och tematik var han influerad av den samtida och likaså svenskspråkiga diktarkollegan Frans Michael Franzén. I sin samtid väckte Choræus uppseende med sin kvickhet och sitt intellekt, samt har setts som den mest begåvade finländska lyrikern i sin tid. I hans produktion ingår flytande verskonst som inte sällan tonsatts, däribland också psalmbearbetningar, samt även t.ex. tillfällesdikt och satir. Som exempel på hans dikter kan nämnas En tanke på min egen graf, Ehrensvärd. Skaldesång och Lilla Calle (utgivna i t.ex. tidningar under diktarens livstid och senare i Choræus samlade skaldestycken 1815).
s. 15.3.1774 Vöyrissä k. 3.6.1806 Tukholmassa, Ruotsissa Michael Choræus tunnetaan myöhäisenä valistusajan suomalaiskirjailijana. Hän julkaisi kaunokirjalliset teoksensa vuoden 1800 tienoilla akateemisen ja teologisen uransa ohella. Tyylillisesti ja temaattisesti Choræukseen vaikutti samanaikainen, niin ikään ruotsinkielinen runoilijakollega Frans Michael Franzén. Omassa ajassaan Choræus herätti huomiota eloisalla leikkisyydellään sekä älyllään, ja hänet on nähty aikansa lahjakkaimpana suomalaisena lyyrikkona. Hänen sujuvaa runotaidettaan on usein myös sävelletty. Siihen kuuluu virsimuunnelmia, tilapäisrunoutta ja satiiria. Esimerkkeinä hänen runoistaan voidaan mainita ”En tanke på min egen graf”, ”Ehrensvärd” ja ”Skaldesång och Lilla Calle”, jotka julkaistiin sanomalehdissä runoilijan elinaikana sekä myöhemmin teoksessa Choræus samlade skaldestycken (1815).
Kansallisbiografia
Biografiskt lexikon för Finland
URN:NBN:fi-fe2014062529480
Kirjat
Viitteet

Lue Lisää