Fänrik Stål i (fel)översättning tendentiösa tyska översättningar från ofärdsåren

Sisältyy julkaisuun: Historiska och litteraturhistoriska studier : 79 79 (2004), s. 303-319
Schweitzer, Robert
2004
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset