Agraarinen idylli ja georginen tyyli Arvid Järnefeltin Isänmaassa

Sisältyy julkaisuun: Lajit yli rajojen : suomalaisen kirjallisuuden lajeja s. 128-155
Isomaa, Saija
2005
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset