Runoilija ja eksistenssi eksistentiaalianalyyttinen tutkimus Uuno Kailaan tuotannon teemoista ja niiden yhteyksistä ekspressionismiin

Lilja, Jenny
Jyväskylän yliopisto 1972
Jyväskylä studies in the arts
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää