"Men ögat talte" en studie i en skalds sätt att skildra blickar

Sisältyy julkaisuun: Festskrift till Olof Enckell 12.3.1970. - s. 37-55
Tideström, Gunnar
1970
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää