Atlantis-tarun merkkejä Eino Leinolla ja myöhemmässä suomalaisessa runoudessa

Sisältyy julkaisuun: Juhlakirja Yrjö Hirnin kuusikymmenvuotispäiväksi 7.12.1930. - s. 227-240
Tarkiainen, Viljo
1930
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää