A. Kiven "Eriikan" suhde hänen muuhun tuotantoonsa

Sisältyy julkaisuun: Juhlakirja V. Tarkiaisen täyttäessä 60 vuotta 18.4.1939. - s. 17-28, 402-403
Anttila, Aarne
1939
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät