Aleksis Kivis roman Sju bröder i ett pedagogikhistoriskt perspektiv bildningsidealen bland fordbrukarbefolkningen i Finland vid mitten av 1800-talet

Sisältyy julkaisuun: Historisk tidskrift för Finland. - 90 (2005) : 4, s. 473-488
Lampenius, Heidi
2005
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää