Kerrotut naiset Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä

Launis, Kati
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää