Feminisoitu estetiikka ja naistekijyys naistekijäksi tulemisen mahdollisuudet L. Onervan varhaisteksteissä

Sisältyy julkaisuun: Tekijyyden tekstit s. 194-223
Parente-Čapková, Viola
2006
Viitatut tietueet
Viitatut teokset

Lue Lisää