Kirjallisuudentutkijain Seuran 80-vuotisjuhlaseminaari "Kirjallisuudentutkimuksen suuntia ja käännekohtia" 19.-20.1

Sisältyy julkaisuun: Avain. - 2007 : 2, s. 83-85
Vuorikuru, Silja, Kirjallisuudentutkijain Seuran 80-vuotisjuhlaseminaari (Kirjallisuudentutkimuksen suuntia ja käännekohtia
2007