J. L. Runebergin Suomi ja Martti Korpilahden Keski-Suomi

Sisältyy julkaisuun: Suvaitkaa : Erkki Fredriksonin juhlakirja. - s. 329-342
Oksala, Teivas
2007
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää