Empiirisen kirjallisuudentutkimuksen näkökulmia tekijyyden tutkimiseen

Sisältyy julkaisuun: Tekijyyden ulottuvuuksia S. 57-73
Therman, Cecilia
2008

Lue Lisää