Proseduraalisen kirjoittamisen perinne ja Leevi Lehdon Päivä

Sisältyy julkaisuun: Tekijyyden ulottuvuuksia s. 258-283
Joensuu, Juri
2008
Viitatut tietueet
Viitatut teokset

Lue Lisää