Fänrikens marknadsminne Finska kriget 1808-1809 och dess följder i eftervärldens ögon

Engman, Max
Svenska litteratursällskapet i Finland ; Atlantis 2009
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää