Läpikulkuihmisiä muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa

Melkas, Kukku, Grönstrand, Heidi, Launis, Kati, Leskelä-Kärki, Maarit, Ojajärvi, Jussi, Palin, Tutta, Rojola, Lea
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät