Editionsfilologiskt nätverk för utgivare i Norden

Ingår i publikationen: Avain. - 2010 : 3, s. 92-93
Henrikson, Paula
2010