"Luonnollinen", konventionaalinen, kulttuurinen kertomisen ja merkityksenannon problematiikka Thomas Mannin modernismissa

Sisältyy julkaisuun: Avain. - 2011 : 2, s. 7-24, 78
Steinby, Liisa
2011
Viitatut tietueet
Viitatut teokset