På fria villkor Edith Södergran -studier

Toftegaard Pedersen, Arne, Boucht, Birgitta, Rahikainen, Agneta, Snickars, Ann-Christine
Svenska litteratursällskapet i Finland ; Atlantis 2011
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset