Edith Södergran patos och ironi

Ingår i publikationen: Fem par : finlandssvenska författare konfronteras / redaktör: Roger Holmström. - s. 35-45
Pettersson, Torsten
1995
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk

Läs mera