Ristin varjossa Eeva-Liisa Mannerin "Tiet ovat pitkät" -runon tekstuaalinen variaatio ja tulkinta

Sisältyy julkaisuun: Työmaana runous : runoudentutkimuksen nykysuuntauksia S. 84-105
Pulkkinen, Veijo
2012
Viitatut tietueet
Viitatut teokset