Den andra litteraturen texter från seminariet "kön och litteratur" i Helsingfors d 1.-2. februari 1992

Ritamäki, Tapani
Nordiskt sommaruniversitet 1992
Skrifter fra Nordisk sommeruniversitet

Lue Lisää